Γεωργικοί Ελκυστήρες (Τρακτέρ)

Προγράμματα Ασφάλισης Γεωργικοί Ελκυστήρες (Τρακτέρ), Trackter Standard.

Γεωργικοί Ελκυστήρες (Τρακτερ)

Η Apeiron Insurance Project σας καλωσορίζει και σας βοηθά με το πρόγραμμα ασφάλισης Trackter Simple, να καλύψετε τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελάτων σας, στην καλύτερη τιμή με τις περισσότερες παροχές της αγοράς. Με το πρόγραμμα Trackter Simple καλύπτονται οι Γεωργικοί Ελκυστήρες (Τρακτέρ).

ΚαλύψειςTracktor
Standard
Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσόμενων χώρων
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά ή/και έκρηξη
Αστική Ευθύνη από την διαρροή υγρών
Αστική Ευθύνη Πορθμείου
Υλικές ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα
Προστασία Bonus Malus
Φροντίδα Ατυχήματος
Νομική Προστασία ApeironΠ.Κ.
Νομική Προστασία AragΠ.Κ.
Θραύση Κρυστάλλων All RiskΠ.Κ.
Π.Κ. = Προαιρετική Κάλυψη

Η ανάληψη κινδύνων γίνεται βάσει του Οδηγού Διαδικασιών και Κανόνων Αποδοχής Κινδύνων του Κλάδου Αυτοκινήτου.

Φροντίδα Ατυχήματος
Οδική Βοήθεια

213 090 4363