Οι Αξίες μας

Διαφάνεια, Σεβασμός στην διαφορετικότητα

Η διαφάνεια σε κάθε λήψη αποφάσεων της εταιρίας , ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου και οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μας προς αυτούς με απόλυτη συνείδηση και ευθύνη είναι ο «οδικός άξονας» πάνω στον οποίο κινούμαστε απαρεγκλίτως.