ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Εργαστείτε στην Apeiron Insurance Project για ένα προσοδοφόρο μέλλον, με προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

H Apeiron Insurance Project, επενδύει σε ανθρώπους με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματικούς στόχους και σεβασμό, για να συμπληρώσει την οικογένεια της. Οι άνθρωποι μας είναι τα θεμέλια μας. Γι αυτό δημιουργούμε τις βάσεις για την εξέλιξη τους, με σκοπό την επαγγελματική επιτυχία. Αναζητούμε προσωπικό με σύγχρονη τεχνογνωσία, δυναμισμό, ομαδικό πνεύμα, δέσμευση στη συνεχή εξέλιξη και προσανατολισμό στον πελάτη.

Εάν λοιπόν μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία, τις ίδιες προσωπικές αξίες, είστε φιλόδοξος, δυναμικός, συνεπής, και διακρίνεστε από ομαδικό πνεύμα, μπορείτε να γίνετε και εσείς μέλος μας. 

Διαθέτετε τα κατάλληλα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

 • Ανάληψης Κινδύνων (Underwriting)
 • Οικονομικών
 • Μηχανοργάνωσης
 • Διακανονιστής Ζημιών Αυτοκινήτου/ Motor Claims Adjuster
 • Junior Πραγματογνώμονας Αυτοκινήτων

Τι σας παρέχουμε:

 • Παρέχουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Διαθέτουμε άριστο εργασιακό περιβάλλον που παρέχει στους εργαζομένους μας σύγχρονες υποδομές, άριστες συνθήκες εργασίας, ευελιξία, ευχάριστο και φιλικό κλίμα.
 • Ενθαρρύνουμε την προσωπική εξέλιξη.
 • Μοιραζόμαστε τη γνώση και αξιοποιούμε τις νέες ιδέες και προτάσεις με ανοιχτό μυαλό και δημιουργική διάθεση για την κοινή πρόοδο.
 • Επιβραβεύουμε την πρωτοβουλία και την εργατικότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ενισχύει την επιτυχία.
 • Αναζητάμε, ταλέντα και  δεξιότητες δυναμικών επαγγελματιών που εντάσσονται και αναπτύσσονται σε μια σχέση εμπιστοσύνης και μακράς αναπτυξιακής διάθεσης.
 • Επενδύουμε συνεχώς στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων μας φροντίζοντας για την δια βίου μάθηση 
 • Επιβραβεύουμε τους υπάλληλους μας για την απόδοση και την προσφορά τους στην Εταιρία.
 • Δίνουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν μια επιτυχημένη και μακρά καριέρα.


Εργαστείτε στην Apeiron Insurance Project.
Μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω ταχυδρομείου στην Διεύθυνση μας: Λ. Συγγρού 40-42, 11742 Αθήνα (υπόψιν Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Με fax: στο: +30 2130904399 (υπόψιν Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού)
 • Με e-mail στο: hr@apeironinsurance.gr

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη Θέση Εργασίας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα. Η εταιρεία Apeiron Insurance Project που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρο Συγγρού 40-42 και εκπροσωπείται νόμιμα (τηλεφωνικό κέντρο: +30 213 0904300), ενημερώνει ότι διατηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των προσώπων που αποστέλλουν ή υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα «υποψήφιοι» με σκοπό την αξιολόγηση των επαγγελματικών και προσωπικών προσόντων τους για την εξέταση ενδεχόμενης επαγγελματικής συνεργασίας. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα των τριών ετών. Ο αποστολέας του βιογραφικού σημειώματος μπορεί να ασκήσει ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματά του σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία σύμφωνα με την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας και συγκεκριμένα της Πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων που αφορά την αποστολή Βιογραφικού. Η αυτόβουλη αποστολή βιογραφικού σημειώματος από τον ενδιαφερόμενο συνεπάγεται ότι έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω, στα οποία και συναινεί.