Μηχανήματα Έργου (Μ.Ε)

Προγράμματα Ασφάλισης για Μηχανήματα Έργου, Μ.Ε. Standard.

Μηχανήματα Έργου

Η Apeiron Insurance Project σας καλωσορίζει και σας βοηθά με το πρόγραμμα ασφάλισης Μ.Ε. Standerd για Μηχανήματα Έργου, για να καλύψετε τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελάτων σας, στην καλύτερη τιμή με τις περισσότερες παροχές της αγοράς.

ΚαλύψειςΜ.Ε.
Standard
Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσόμενων χώρων
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά ή/και έκρηξη
Αστική Ευθύνη από την διαρροή υγρών
Αστική Ευθύνη Πορθμείου
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων από τη χρήση εργαλείου
Υλικές ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα
Προστασία Bonus Malus
Φροντίδα Ατυχήματος
Νομική Προστασία AragΠ.Κ.
Προσωπικό ΑτύχημαΠ.Κ.
Θραύση Κρυστάλλων All RiskΠ.Κ.
Π.Κ. = Προαιρετική Κάλυψη

Η ανάληψη κινδύνων γίνεται βάσει του Οδηγού Διαδικασιών και Κανόνων Αποδοχής Κινδύνων του Κλάδου Αυτοκινήτου.

Φροντίδα Ατυχήματος
Οδική Βοήθεια

213 090 4363