ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 29/07/2019