Apeiron Insurance Project

Apeiron Insurance Project είναι η πρώτη M.G.A. (Managing General Agents) εταιρία στην Ελλάδα, με κύριο σκοπό την αντιπροσώπευση αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών και την διανομή κορυφαίων ασφαλιστικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους με την εγγύηση των μεγαλύτερων αντασφαλιστικών οίκων.